Sprememba je nujna

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

V 2019 je bilo v EU zabeleženih več kot 3.3 milijone brezposelnih mladih. Prvič v zgodovini obstaja tveganje, da bo današnja mladina končala manj finančno stabilna kot njihovi starši.

29 % mladih, starih med 16-29 let, je izpostavljenih tveganju revščine ali družbene izključenosti in 11,6 % starih med 15-24 let ni vključenih v izobraževanje, usposabljanje ter nadaljnjih 15,9 % mladih je v tej starostni skupini nezaposlenih.

Družbena in ekonomska izključenost gresta z roko v roki. Finančna pismenost ponuja dejansko priložnost. Ko se mladi ljudje naučijo živeti samostojno, morajo znati načrtovati in izpeljati potrebne finančne odločitve, kot so na primer razumevanje pogodbe za komunalne storitve ali izbira mobilnega operaterja. Znati morajo upravljati s tveganji, recimo varčevanje denarja za “deževne dni”, izogibanje tveganim dolgovom in ustrezno varčevanje za pokojnino. Medtem postajajo finančni produkti vse kompleksnejši, zato je učinkovito odločanje še toliko težje in bolj pomembno.

E+ FinLit projekt je tukaj za deljenje orodij in znanja mladim pri doseganju višje stopnje finančne pismenosti