Partnerji

FinLit projekt vključuje 4 partnerje iz 3 držav z ustreznimi izkušnjami in kompetencami za uspešno implementacijo projektnih aktivnosti in doseganja projektnih ciljev.

MKC Maribor

je mladinski kulturni center iz Slovenije, ki deluje na področju organizacije, implementacije in evalvacije v Mestni občini Maribor za promocijo in razvoj mladinskega sektorja znotraj ostalih področij v mestu, kot tudi predstavlja stik z ostalimi EU mladinskimi iniciativami za povezovanje mladih po Evropi in širše. MKC letno pripravi okoli 300 različnih dogodkov in predstavlja podporo ostalim organizacijam na območju.

MIITR

Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja je prav tako lociran v mestu Maribor. Kot NVO (nevladna organizacija) se ukvarja z raziskovalno usmerjenimi projekti na teme trajnostnega razvoja z visoko stopnjo znanja s področja projektnega dela, evalvacijskih in diseminacijskih aktivnosti. MIITR je aktivno vključen v raznolike EU projekte in globalno pomembna združenja in iniciative za ustvarjanje dolgoročno aktivne družbe.

Fundacja Europejski Istytut Outsourcingu

Organizacija FEIO je locirana na Poljskem, ampak se udejstvuje tudi na širšem območju. Nekatere izmed njenih aktivnosti so znanstveno raziskovanje, razvoj aktivnosti za promocijo in povezovanje multikulturnih skupnosti, podpora vsem stopnjam izobraževanja in usposabljanja, promocija trajnostnega poslovanja.

Innovation Hive

Innovation Hive iz Grčije predstavlja zasebno neprofitno organizacijo z namenom ustvarjanja odprtih inovacij na raznolikih področij delovanja in z več deležniki oziroma preko močnih partnerstev. Vizija oblikuje združevanje civilne družbe z akademsko in gospodarsko sfero v simbiotski odnos. Innovation Hive deluje na področju poslovnih in družbenih inovacij preko izobraževanja in tako imenovanega “quadruple helix” modela.