Mesto nasveta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Menimo, da je finančna svobodna zelo pomembna.

Toda pot do doseganja le-te zna biti kompleksna.

Z namenom, da bi se mladim pomagali izboljšati, postati bolj neodvisni in podkovani v upravljanju z njihovimi osebnimi financami ter pri izbiri pravilnih odločitev za stabilizacijo njihovega denarnega toka, smo pripravili zanimiv vprašalnik o njihovem obstoječem znanju o svetu financ.

Vljudno naprošamo mlade med 18-24 let za pomoč pri reševanju naših vprašanj, da lahko kasneje izboljšamo vrzeli v znanju.

– za Slovenijohttps://forms.gle/oSMWpmXiUWN5RbcGA

– za Poljskohttps://forms.gle/Bii8zUJMaFaecT1D8

– za Grčijohttps://forms.gle/r9h8cmXZRVWoP4m76