Potrzebna jest zmiana

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

W 2019 r. W UE było ponad 3,3 mln bezrobotnych młodych ludzi. Po raz pierwszy w historii istnieje ryzyko, że obecna młodzież będzie mniej stabilna finansowo niż jej rodzice.

29% osób w wieku 16-29 lat jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 11,6% osób w wieku 15-24 lat nie uczy się i nie dokształca, a ponadto 15,9% młodzieży w tym przedziale wiekowym jest bezrobotnych.

Wykluczenie społeczne i ekonomiczne idą ze sobą w parze, a znajomość finansów naprawdę ma znaczenie. Aby młodzi ludzie nauczyli się samodzielności, muszą umieć planować i podejmować odpowiednie decyzje finansowe, w tym wybór operatora telefonii komórkowej czy podpisanie korzystnej dla nich umowy najmu. Będą musieli zarządzać ryzykiem, w tym: oszczędzać pieniądze na „czarną godzinę”, unikać pożyczek, których nie będą potrafili spłacić, a także dbać o przyszłą emeryturę. Jednocześnie produkty finansowe stają się coraz bardziej złożone, przez co podejmowanie rozsądnych decyzji stało się trudniejsze.

Projekt E + FinLit powstał po to, aby zapewnić młodym ludziom narzędzia i wiedzę, która pozwoli im zdobyć odpowiednie kompetencje finansowe.