Partnerji

W projekcie FinLit bierze udział 4 partnerów z 3 krajów, posiadających odpowiednie doświadczenie i kompetencje do skutecznego wdrożenia działań projektu i osiągnięcia jego celów.

MKC Maribor

jest młodzieżowym centrum kulturalnym ze Słowenii, będącym organem organizacyjnym, wykonawczym i ewaluacyjnym działania w gminie Maribor. Jego celem jest promowanie i rozwijanie sektora młodzieżowego w mieście oraz podejmowanie innych inicjatyw młodzieżowych w UE aby łączyć młodych ludzi w całej Europie i poza nią. Rocznie organizuje około 300 różnych imprez i jest wsparciem dla innych organizacji w okolicy.

MIITR

Międzynarodowy Instytut Wdrażania Zrównoważonego Rozwoju również znajduje się w mieście Maribor na Słowenii. Jako organizacja pozarządowa, jego podstawową działalnością są projekty badawcze dotyczące zrównoważonego rozwoju z wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju, oceny i rozpowszechniania projektów. MIITR jest aktywnie zaangażowany w różne projekty UE oraz w globalne sieci i długoterminowe inicjatywy na rzecz tworzenia aktywnego społeczeństwa.

Fundacja Europejski Istytut Outsourcingu

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu z siedzibą w Polsce podejmuje działania na szerszą, międzynarodową skalę. Przykładowe tematy działalności to: badania naukowe, rozwój działań promujących i łączących społeczności wielokulturowe, wsparcie dla wszystkich poziomów edukacji i szkoleń, a także promocja zrównoważonego biznesu.

Innovation Hive

Innovation Hive z Grecji jest prywatną organizacją non-profit, której misją jest tworzenie otwartych innowacji o różnych zastosowaniach, z wieloma interesariuszami i silnymi partnerstwami. Jej wizją jest połączenie społeczeństwa obywatelskiego z ośrodkami akademickimi i przemysłem, tworząc symbiotyczne relacje. Innovation Hive działa poprzez innowacje biznesowe i społeczne, edukację oraz podejścia “poczwórnej helisy”.