Drugi Biuletyn Projektu w Internecie!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Drodzy zebrani,

Informujemy, że II Biuletyn projektu jest dostępny w języku angielskim i językach wszystkich partnerów.

Poprzez Newsletter możesz znaleźć kolejne działania naszego projektu!

Newsletter można pobrać: