2. międzynarodowe spotkanie projektowe (TPM) w ramach projektu Erasmus+ “FinLit”!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Z radością informujemy o pomyślnym zakończeniu drugiego spotkania projektu FinLit. Spotkanie odbyło się online z udziałem 4 organizacji ze Słowenii, Polski i Grecji.
O projekcie: Financial Literacy for a quicker Financial Independence to projekt E+, którego celem jest poprawa kompetencji finansowych i wiedzy ekonomicznej dla zapewnienia udanego i stabilnego życia młodych ludzi. Jest to długoterminowa inwestycja w kapitał ludzki.
Podczas spotkania online, partnerstwo FinLit omówiło finalizację rezultatu IO1, czyli raportu na temat aktualnego stanu wiedzy w zakresie kompetencji finansowych wśród młodzieży w UE. Każdy kraj partnerski przeprowadził research i badania terenowe za pomocą kwestionariuszy. Celem tego rezultatu było zbudowanie bazy wiedzy i mapowanie istniejących dobrych praktyk, co jest zgodne z założeniami którymi było m.in. opracowanie i zaprojektowanie otwartej platformy OER ze zintegrowanym e-kursem, wspieranym przez e-podręcznik, aby zapewnić uczącym się możliwość zdobycia umiejętności, kompetencji i wiedzy w zakresie znajomości finansów.
Druga część spotkania skupiła się na rozwoju platformy e-learningowej i e-kursu. platformy e-learningowej oraz e-kursu. Celem platformy jest zaangażowanie młodych ludzi i innych interesariuszy, poprzez kształcenie na odległość, w szkolenia z zakresu wiedzy finansowej. Platforma Platforma FinLit zapewni dostęp do bardzo przydatnej wiedzy tym osobom.
Platforma będzie zawierać materiały szkoleniowe (e-kurs) i narzędzia.
Sam e-kurs, jest kluczowym rezultatem intelektualnym dla osiągnięcia kompetencji i celów projektu. E-kurs będzie zawierał 30 lekcji i będzie podzielony na poszczególne tematy:


– Wprowadzenie do wiedzy o finansach
– Zarządzanie finansami osobistymi
– Tworzenie oszczędności
– Kredyty i głębokości
– Inwestycje


Platforma i e-kurs będą dostępne w języku angielskim, słoweńskim, polskim i greckim.
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, prosimy odwiedzić stronę internetową: https://finlitproject.eu/ lub śledzić profile projektu w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/finlit.financial.literacy & https://www.linkedin.com/showcase/fin-lit/