Το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου FinLit είναι διαθέσιμο!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου είναι διαθέσιμο.

Μέσω αυτού, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις επόμενες δραστηριότητες του έργου.

Το Δελτίο είναι διαθέσιμο για κατέβασμα: