Το φυλλάδιο του έργου FinLit είναι διαθέσιμο!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Οι εταίροι με σκοπό να προωθήσουν τις δραστηριότητες του έργου σχεδίασαν ένα φυλλάδιο, το οποίο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το έργο και την σύμπραξη.

Μπορείτε να το κατεβάσετε και να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο FinLit!