Το φυλλάδιο του έργου FinLit είναι διαθέσιμο!

Οι εταίροι με σκοπό να προωθήσουν τις δραστηριότητες του έργου σχεδίασαν ένα φυλλάδιο, το οποίο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το έργο και την σύμπραξη.

Μπορείτε να το κατεβάσετε και να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο FinLit!

Leave A Comment