ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Ανάπτυξη Οικονομικών Δεξιοτήτων για μια πιο γρήγορη Οικονομική Ανεξαρτησία είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις ικανότητες και τις γνώσεις των συμμετεχόντων στον οικονομικό τομέα, για μια αποτελεσματική και σταθερή ποιότητα ζωής των νέων ανθρώπων. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

To έργο έχει μια πολύ σημαντική αποστολή. Να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις οικονομικές γνώσεις των νέων ανθρώπων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί; Διότι το 2019 η Ευωρπαϊκή Ένωση κατέγραψε 3.3 εκατομμύρια νέους σε ανεργία. Ο αποκλεισμός τους τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά είναι ένας ορατός κίνδυνος. Πως μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση; Ας δανειστούμε την έκφραση του Β. Franklin: «Μια επένδυση στη γνώση αποδίδει το καλύτερο συμφέρον»

Ας μιλήσουμε για το έργο

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε κάθε σας ερώτηση!