Σύγχρονη ανάλυση

του επιπέδου οικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανάπτυξη διαδικτυακών ενοτήτων

σχετικά με την προσωπική διαχείριση οικονομικών στοιχείων για τη βοήθεια των νέων στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ζωής και καθημερινότητας.

Οργανωμένες εκπαιδεύσεις νέων και προσωπικού

με εκπαιδευτικό υλικό που θα ελεγχθεί πριν τη χρήση του.