Η αλλαγή που χρειαζόμαστε

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Το 2019 υπήρχαν περισσότερα απο 3.3 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχει το ρίσκο η νεολαία να καταλήξει σε χαμηλότερη οικονομική σταθερότητα απο τη γενιά των γονέων τους.

Το 29% των νέων ηλικίας 16-29 βρίσκονται σε κίνδυνο επιπεδου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το 11.6% των νέων ηλικίας 15-24 ετών δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευση και τη μόρφωση, ενώ το 15.9% της συγκεκριμένης ομάδας είναι άνεργοι.

Ο κοινωνικοοικονομικός αποκλεισμός  είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την αναφερθείσα κατάσταση. Η οικονομική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων μπορεί όμως να κάνει την διαφορά. Μόλις οι νέοι άνθρωποι μάθουν πώς να ζούνε ανεξάρτητα, θα πρέπει να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Θα πρέπει να διαχειρίζονται τα αντίστοιχα ρίσκα, να κατανοούν την έννοια της αποταμίευσης, να αποφέυγουν χρέη στα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και να προνοούν για τη σύνταξη τους. Παράλληλα, καθώς τα οικονομικά προϊόντα γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκα, οι νέοι θα πρέπει να μάθουν πως να τα διαχειρίζονται και να παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις.

Το έργο E+ FinLit είναι εδώ για να προσφέρει εργαλεία και γνώσεις στους νέους ώστε να αποκτήσουν οικονομικές δεξιότητες και μια επαρκή κατάρτιση σε οικονομικές έννοιες.