Εταίροι

Το έργο FinLit εμπλέκει 4 εταίρους απο 3 χώρες με σχετική εμπειρία και ικανότητες για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του.

MKC Maribor

είναι ένα κέντρο νεολαίας και πολιτισμού απο τη Σλοβενία το οποίο δρα ως εκτελεστικό και αξιολογητικό όργανο του Δήμου του Maribor, με σκοπό να προωθήσει και να βελτιώσει τον τομέα της νεολαίας τόσο εντός των συνόρων της πόλης όσο και εκτός, με συνεργασίες ευρωπαϊκού επιπέδου. Δημιουργεί και εκτελεί περισσότερες απο 300 εκδηλώσεις ετησίως και έχει υποστηρικτικό ρόλο σε πολλές οργανώσεις της ευρύτερης περιοχής.

MIITR

είναι ένα διεθνές Ινστιτούτο υλοποίησης δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο βρίσκεται στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Ως ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, οι βασικές του δραστηριότητες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα με ένα υψηλό επίπεδο στη ανάπτυξη έργων την αξιολόγηση και τη διάδοση της γνώσης. Το MIΙΤR εμπλέκεται ενεργά σε διάφορα Ευρωπαϊκά έργα και σε διεθνή σημαντικά δίκτυα και πρωτοβουλίες σχετικές με τη δημιουργία μια ενεργής κοινωνίας.

Fundacja Europejski Istytut Outsourcingu

Το Fundacja Europejski Istytut Outsourcingu εδρεύει στην Πολωνία αλλά δραστηριοποιείται σε ευρύτερο πλαίσιο. Κάποιες απο τις βασικές του δράσεις είναι: η επιστημονική έρευνα, η ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση και σύνδεση πολυπολιτισμικών κοινωνιών, την υποστήριξη όλων των επιπέδων μάθησης και εκπαίδευσης, η προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Innovation Hive

Η Innovation Hive – Κυψέλη Καινοτομίας, είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο τη δημιουργία καινοτομιών σε πολλούς τομείς εφαρμογής με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς και ισχυρές συνεργασίες. Το όραμα του οργανισμού είναι να συνδυάσει την κοινωνία των πολιτών με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία, δημιουργώντας τις κατάλληλες σχέσεις.
Η Innovation Hive λειτουργεί μέσα απο κοινωνικές και επιχειρηματικές καινοτομίες δια μέσου της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης.