Δεύτερη Διακρατική συνάντηση για το Erasmus+ έργο FinLit!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την επιτυχής υλοποίηση της 2ης Διακρατικής Συνάντησης του έργου FinLit. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με την συμμετοχή 4 οργανισμών από τη Σλοβενία, τη Πολωνία και την Ελλάδα.

Σχετικά με έργο

Το FinLit: Ανάπτυξη Οικονομικών Δεξιοτήτων για μια πιο γρήγορη Οικονομική Ανεξαρτησία είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο αποσκοπεί να βελτιώσει τις ικανότητες και τις γνώσεις των συμμετεχόντων στον οικονομικό τομέα, για μια αποτελεσματική και σταθερή ποιότητα ζωής των νέων ανθρώπων.


Κατά την διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης , οι εταίροι του έργου συζήτησαν σχετικά με την ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου IO1: State-of-the-art report on financial literacy competencies among youth in EU. Κάθε χώρα εταίρος πραγματοποίησε διαδικτυακή και επιτόπια έρευνα μέσω ερωτηματολογίων. Στόχος του παραδοτέου ήταν να δημιουργήσει μια βάση γνώσεων και να χαρτογραφήσει τις υπάρχουσες καλές πρακτικές όπου συνδέεται με τον στόχο να αναπτυχθεί και να σχεδιαστεί μια ανοιχτή πλατφόρμα μάθησης με ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό μάθημα, υποστηριζόμενο από ένα ηλεκτρονικό βιβλίο το οποίο θα διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις σχετικά με τον οικονομικό αλφαβητισμό.


Το δεύτερο μέρος της συνάντησης, επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας και του διαδικτυακού μαθήματος. Ο στόχος της πλατφόρμας είναι να εντάξει τους εκπαιδευόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους στην εξ’ αποστάσεων εκπαίδευση σχετικά με τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει και το διαδικτυακό μάθημα που θα αναπτύξουν οι εταίροι.
Σχετικά με το διαδικτυακό μάθημα, είναι το βασικό παραδοτέο για την επίτευξη των στόχων του έργου. Το διαδικτυακό μάθημα θα περιλαμβάνει 30 μαθήματα και θα διαχωρίζεται στις ακόλουθες θεματικές:


• Εισαγωγή στον χρηματοοικονομικό γραμματισμό
• Προσωπική διαχείριση οικονομικών
• Εξοικονόμηση χρημάτων
• Δάνεια και δείκτες
• Επενδύσεις


Η πλατφόρμα και το διαδικτυακό μάθημα θα είναι διαθέσιμα σε Αγγλικά, Σλοβένικα, Πολωνικά και Ελληνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τα social media του έργου:

https://www.facebook.com/finlit.financial.literacy & https://www.linkedin.com/showcase/fin-lit/