Ανακοίνωση Συμβουλή

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Πιστέυουμε πως η οικονομική ανεξαρτησία είναι πολύ σημαντική.

Ο δρόμος για να την κατακτήσεις μπορεί να είναι πολλές φορές δύσκολος και απαιτητικός.

Για να βοηθήσουμε τους νέους να βελτιωθούν και να αναπτύξουν τις ικανότητες διαχείρισης των οικονομικών τους ώστε να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις και να σταθεροποιήσουν τις χρηματοροές τους, ετοιμάσαμε ένα ενδιαφέρον ερωτηματολόγιο για να εξετάσουμε την παρούσα κατάσταση.

Προσκαλούμε λοιπόν όλους τους νέους ηλικίας 18-24 ετών να μας βοηθήσουν νε συλλέξουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

Για τη Σλοβενία:

https://forms.gle/oSMWpmXiUWN5RbcGA

Για την Πολωνία

https://forms.gle/Bii8zUJMaFaecT1D8

Για την Ελλάδα

https://forms.gle/pkbWb6jk5D877G8L8